CĪŅA AR KORUPCIJU

SIA Biuro vadība atbalsta cīņu pret korupciju un veic taisnīgu un pārredzamu uzņēmējdarbību. Mēs nepieļaujam nelikumīgus maksājumus starp klientiem, piegādātājiem, darbiniekiem, kā arī, aizliedzam visa veida korupcijas formas, tostarp kukuļņemšanu un izspiešanu.

DĀVANAS

SIA Biuro darbinieki nekad nepieņems un nepiedāvās pārmērīgi personīgas dāvanas vai naudu pret pozitīvu lēmumu vai biznesa priekšrocībām. Pasūtot preces vai pakalpojumus, tiek definēti apmaksas nosacījumi, un, veicot aprēķinus, vienmēr ievērojam iepriekš atrunātus nosacījumus. Biznesa izmaksas, saistītas ar ceļa izdevumiem, vienmēr apmaksājam paši.

NODOKĻU APMAKSU ATVIEGLOJUMI

SIA Biuro aizliedz pakalpojumu apmaksu ar nodokļu atvieglojumiem (neoficiālie maksājumi, veikti par vienkāršu rutīnas darbu, kuru kompānija mēdz / var saņemt likumā paredzētā veidā). Mēs ievērojam likumus par korupcijas apkarošanu valstīs, kurās mēs darbojamies.