Asociāciju biedrs Latvijā


Asociācijas mērķis – palīdzēt uzlabot likumdošanu darbinieku nomas jautājumā, kas savukārt arī stimulē šī pakalpojuma pieprasījuma pieaugumu, darbojoties pēc principa: jo vairāk informācijas par pakalpojumu, jo drošāk tas izskatās un ir paredzēts potenciāliem pakalpojuma ņēmējiem.
LPDAA ir World Employment Confederation – Europe biedrs.