ĒTISKAIS KODEKSS

Code of Conduct

Mēs cienām mūsu klientus un kandidātus, tādējādi, veicot projektus, mēs apņemamies uzvesties ētiski un konfidenciāli.

Aicinām Jūs iepazīties ar BIURO Ētikas kodeksu.

Ētikas kodekss nosaka ētikas standartus biznesa vadībai un ir obligāts visiem darbiniekiem ikdienas darbā, tai skaitā, komunikācijai ar pagaidu darbiniekiem, klientiem un piegādātājiem.

Pagaidu nodarbinātības pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.

Mēs nepieļaujam nekādus nelikumīgus apmaksas veidus starp klientiem, piegādātājiem, darbiniekiem, tāpēc aizliedzam jebkādas korupcijas formas, tai skaitā kukuļņemšanu un izspiešanu. Mēs ievērojam likumus par korupcijas apkarošanu valstīs, kurās mēs darbojamies.

INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMA KĀRTĪBAS PĀRKĀPUMU

SIA Biuro mudina darbiniekus runāt brīvi , nodrošinot drošību un konfidenciālitāti, izrunājot visas šaubīgās situācijas. Ja jūs pamanāt iekšējās kārtības, likumu, normatīvo aktu vai etiskās uzvedības pārkāpumus, jums par to ir jāpaziņo.

Jūs varat to izdarīt sekojoši:

1. Paziņot savam tiešajam vadītājam vai projektu vadītajam, kurš palīdzēs atrisināt situāciju;

2. Ja Jūs vēlaties paziņot par uzņēmuma kārtības pārkāpumu anonīmi, jūs varat to izdarīt, aizpildot veidlapu: “Paziņojumi par uzņēmuma kārtības pārkāpumiem”. Jūsu komentārs tiks nosūtīts vadītājiem, kuri pieņems lēmumu par šīs situācijas risinājumu.

Veidlapu “Paziņojumi par uzņēmuma kārtības pārkāpumiem” var atrast šeit: http://bit.ly/2m38zMK